piątek, 29 lipca 2016

Linia drogi .przewrotne miasto- komunikat


Miedzy Niebuszewem a Śródmieściem szczecina  droga skosem ścina kolory tynków ,
szarości betonu i gra  po nim rytmem, ścierania w oponach.
Zęby mostu oko  w wiadukt  wpatrzone opisze
Terror neonów zgłuszy  tu ciszę,
 nim myśl w śród liści drzew uniesie
fantazja , wędrówka przez życie...
Technikę obracając w nieskończonym zapisie,
marzenia i wyprawie po kresy światów, bycie...


środa, 27 lipca 2016

Złote legendy naszej historii. Gryfy,skarby z Ukrainy.Czas na Zamku odwiedziny .

Wystawa Ukraina Światu.
Skarby Ukrainy z kolekcji Platar
Foto z katalogiem wystawy  
wydanym w Kijowie  w 2016.
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
06.06.2016 - 20.06.2017.
Przed powstaniem polski i Ukrainy w czasie wędrówki ludów i dużo wcześniej na  ziemiach wschodniej europy pojawiły się ludy tworzące kulturę i sztukę.
Nie zabrakło tez zwierząt fantastycznych.
Gryf na rozstaju dróg.
między dobrem i złem
wojną i pokojem 
niebem i ziemią
Znaczy drogi naszych przodków.
Niech przyniesie szczęście wszystkim...poniedziałek, 25 lipca 2016

Franciszek i Ferdydurke , fotografia, formalnie, filozoficzna .
Papież w Polsce nie odwiedzi kościoła pofranciszkańskiego w Szczecinie,
najmniej zmienionej historycznie  budowli w mieście.
Spotka się z ludźmi gdzie indziej.
Coraz mniej ludzi odwiedza takie miejsca, ale właśnie teraz pojawiają się w nich ostrzeżenia
dotyczące stylu bycia też.
Historia kościoła, znała już taki sytuacje.Budowla  przechodziła różne losy była
świadkiem ucieczki mnichów  zmian obrządku,( z katolickiej na ewangelicka )  magazynem wojskowym, ruiną
która zamknięta, miała być zburzona i przetrwała , służyła grekokatolikom czyli Ukraińcom  Polakom , Niemcom , Szwedom , marynarzom i tragarzom bogatym i biednym...
Można ją zobaczyć codziennie ,
nie ma tam wielu ludzi ale są znaki czasu  kamery i zakazy,wszystko się zmienia .
Wolności szukamy samotnie.
Cisza i chłód pozwala uspokoić myśli.
Gęba przestaje być ważna.
Każdy mógł wejść, bez względu na stan i wygląd czy światopogląd.
Architektura i otwartość zawsze zachęcała do wstąpienia, chciałbym by tak było.
Swój do swego po swoje...